AVIJEH MEHR

Architects & Urban Designers

صفحه اصلی

معماری

طراحی‌شهری

گردشگری

سوابق و تجارب حرفه‌ای مهندسان مشاور آویژه‌مهر در زمینة معماری ، طراحی شهری و پروژه‌های گردشگری طی دو دورة زمانی حاصل شده است. در دورة اول، شرکت از سال 1368 تا سال 1376 تحت عنوان مهندسان مشاور ” طرح و تحول “ در اصفهان همراه با ”Form & Forum “ در دفتر لندن فعالیت نموده است. فعالیت دورة دوم با نام مهندسان مشاور آویژه‌مهر از تاریخ 1376/3/12 در تهران و مشهد آغاز شده و تا کنون ادامه داشته است. شرکت مهندسان مشاور آویژه‌مهر عضو جامعة ‌مهندسان مشاور ایران است و از سال 1378 در گروه معماری، شهرسازی و طراحی‌شهری تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده است. این شرکت دارای همکاران خارج از کشور بوده و بسته به خصوصیات پروژه‌ها از همکاری مشاوران خارجی نیز استفاده می‌نماید.

Copyright 2019 .AvijehMehr Co. All Right Reserved

پارسی

English