مطالعات و تهیه طرح تفصیلی ناحیه منفصل توس


تاریخ شروع مطالعات : تابستان 1398

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

با همکاری شهرداری مشهد

همزمان با روند مراحل تصویب شرح راهبردی شهر تاریخی توس، انجام مطالعات و تهیه‌ی طرح تفصیلی ناحیه منفصل شهری توس به وسعتی بالغ بر 3400 هکتار در مرداد 1398

به این مشاور محول شد. از جمله‌ سیاست‌های اصلی طرح حفظ بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی، همراه با ساماندهی باغات و سکونتگاه‌های با پیشینه روستایی، و نیز توسعه‌ی حفاظت محور، همگام با مشارکت مردمی، جهت تحقق اهداف طرح می‌باشد. پس از تصویب طرح راهبردی در سال 1399 مساحت کل محدوده به 1860 هکتار تقلیل یافت.

تراکم جمعیتی حدود 18 نفر در هکتار و جمعیت افق طرح در سال 1420حدود 60 هزار نفر برآورد می‌شود.

بازسازی محله تل در شهر یزد


نوسازی محله قدیمی شهر یزد

كارفرما : مسكن و شهرسازی استان یزد

تاریخ طراحی : 1375

 

مطالعات و تهیه طرح راهبردی شهر تاریخی توس


شروع مطالعات و طراحی : مرداد 1396

تصویب در کمیسیون ماده 5 استان : دی 1397

تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری : تیر 1399

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

محدوده شهر توس با وسعتی بالغ بر 3390 هکتار در منتهی‌الیه شمال غربی شهر مشهد قرار دارد که به عنوان محدوده منفصل شهری، ناحیة 3 از منطقه 12 شهرداری مشهد را شامل می‌شود. مطالعات و تهیه طرح راهبردی منطقه ویژه ‌توس با تاکید بر جاذبه بالای گردشگری تاریخی- فرهنگی، با محوریت فردوسی و شاهنامه، انجام شده است. این مجموعه مهم‌ترین پروژه گردشگری تاریخی - فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

طرح راهبردی ویژه شهر تاریخی توس در دی‌ماه 1397 در کمیسیون امور زیربنایی استان ، و در تیرماه 1399 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب نهایی رسید.

مطالعات حفاظت و احیای محدوده تاریخی توس و حرائم آن


شروع مطالعات و طراحی : 1400 (در حال عقد قرارداد)

کارفرما : شهرداری مشهد

با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

خدمات مشاوردر این قرارداد بر اساس اسناد و مدارک طرح راهبردی ویژه ناحیه منفصل توس و مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در محدوده‌ای بالغ بر 500 هکتار و با رویکرد حفط و احیای ارزش‌های تاریخی- فرهنگی محدوده در حال انجام است.

بروندادهای این پروژه در قالب 2 سند شامل سند ”ساختار فضایی و سیاست­گذاری“ و سند ” اقدامات عملیاتی “ تدوین و ارائه خواهد شد.