میدان 17 شهریور


طراحی شهری ، طراحی فاز 1 و 2 معماری و محوطه‌سازی

ترکیبی از کاربری‌های تجاری ، فرهنگی - تفریحی و پارکینگ

کارفرما : شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری آرمان‌شهر پارس

تاریخ شروع طراحی : 1389

مساحت : 60.000 مترمربع

بازسازی محله تل در شهر یزد


نوسازی محله قدیمی شهر یزد

كارفرما : مسكن و شهرسازی استان یزد

تاریخ طراحی : 1375

 

طراحی شهری مراکز محله‌ای در شهر جدید بهارستان اصفهان


کارفرما : شرکت عمران شهرجدید بهارستان

تاریخ شروع طراحی : 1388

قراردادهای مهندسان مشاور آویژه‌مهر در شهر جدید بهارستان شامل طراحی هشت مرکز محله در نواحی 2 و 4 فاز دوم و سوم توسعة بهارستان است. فرایند مطالعات و طراحی در دو سطح سازماندهی و اجرا شده است. مطالعات سطح اول، خطوط راهنمای مشترکی را تشکیل می‌دهد که برای کلیة مراکز محله‌ای جنبة عمومی دارد و جایگاه آن‌ها را در مقیاسِ کلانِ شهری و در سطح ارتباط‌های بین‌ِمحله‌ای روشن می‌کند. سطح دوم شامل بررسی‌های اختصاصی و طراحی هر یک از هشت مرکز محله‌ای است

شهر جدید مجلسی


تهیة طرح فاز 1 و 2 آماده‌سازی زمین (300 هکتار) در شهر جدید مجلسی استان اصفهان

کارفرما : وزارت مسكن و شهرسازی- شركت عمران شهر جدید مجلسی

تاریخ طراحی فاز 1 : 1371

این پروژه در مسابقه‌ای كه توسط مجلة آبادی (شماره 12) جهت انتخاب بهترین پروژه‌های شهرسازی پس از انقلاب در وزارت مسكن و شهرسازی برگزار شد، برندة جایزه اول گردید.

دهکده ارغوان


طراحی جانمایی 1100 واحد ویلایی در دهکده ارغوان

کارفرما : نظام مهندسی استان خراسان

تاریخ طراحی : 1386 و 1378

دهکدة ‌ارغوان در منطقة ییلاقی طرقبه مشهد در وسعتی بالغ بر 140 هکتار طراحی گردیده و شامل 1100 واحد ویلایی، پارک مرکزی و سایر تسهیلات شهری مورد نیاز برای یک مجموعة‌ اقامتی است که با مدیریت سازمان نظام مهندسی استان خراسان اجرا می‌شود و توسط اعضای این سازمان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. طرح‌ریزی و ارائة الگوی استقرار واحدهای سکونتی و ضوابط و مقررات ساخت توسط مهندسان مشاور آویژه‌مهر انجام گرفته است. طرح اولیة این مهندسان مشاور در مسابقه‌ای محدود به مقام نخست دست یافت و در نتیجه  فاز 1 و 2 آماده‌سازی این پروژه توسط این مشاور تهیه گردید

شهر جدید صدرا


تهیة طرح فاز 1 و 2 آماده‌سازی زمین 500 هکتاری شهر‌جدید صدرا در استان فارس

كارفرما : وزارت مسكن و شهرسازی- شركت عمران شهر جدید صدرا

این پروژه در زمینی با توپوگرافی نسبتاً متغیر برای 5000 واحد مسكونی و خدمات شهری مورد نیاز طراحی شد و از طرف وزارت مسکن و شهرسازی به‌عنوان پروژة منتخب ایران برای شركت در نمایشگاه جهانی مسكن در انگلستان ارسال گردید.

شهر جدید پردیس


امان‌دهی فضایـی و طراحـی شهـری در

شهـرجدید پردیس

تاریخ طراحی : 1377

مساحت : 1200 هکتار

كارفرما : وزارت مسكن و شهرسازی، شركت عمران شهرجدید پردیس

طرح تفصیلی سپاد


طرح جامع و تفصیلی

منطقة نمونة گردشگری سپاد

تاریخ مطالعات و طراحی : 1389-1388

موقعیت : مشهد

مساحت : 170 هکتار

كارفرما : شرکت سپاد خراسان