مرکز فرهنگی - تفریحی


ارتفاعات جنوب و غرب مشهد

تاریخ طراحی : 1391-1392

موقعیت : مشهد

مساحت : 500 هکتار

کارفرما : آقای مبارک

 

پارک موضوعی عصر جدید


طالعات امکان‌سنجی و طراحی

پارك تفریحی- موضوعی عصرجدید

تاریخ طراحی : 1386

موقعیت : مشهد

مساحت : 37 هکتار

كارفرما : شرکت سپاد خراسان

 

منطقه نمونه گردشگری سپاد


تاریخ طراحی : 1389-1388

موقعیت : مشهد

مساحت : 170 هکتار

کارفرما : شرکت سپاد خراسان

منطقة نمونه گردشگری چالیدره


طالعات امکان‌سنجی و طرح جامع منطقة نمونة گردشگری چالیدره

تاریخ طراحی : 1389-1390

موقعیت : شمال طرقبه

مساحت : 171 هکتار

كارفرما : شرکت گردشگری نمونه  چالیدره

 

مجموعه گردشگری ناربو


تاریخ شروع مطالعات : 1385

موقعیت : جنوب طرقبه

مساحت : 50 هکتار

کارفرما : شرکت سرمایه‌گذاری و توسعة گردشگری طرقبه

مطالعات مربوط به این محدوده 50 هکتاری كه در مجاورت دهِ طَرقدر و در نزدیکی شهر طرقبه قرار گرفته، با هدف احداث یک مجموعة اقامتی- توریستی،

انجام شده است

پارک سرپوشیده


پارک تفریحی سرپوشیده

عصر جدید

پارک سرپوشیده موضوعی

تاریخ طراحی : 1389

موقعیت : مشهد

مساحت : 60.000 مترمربع

کارفرما : شرکت سپاد خراسان

 

پارک تفریحی نه دره


طراحی پارك تفریحی سیاحتگری نه‌دره واقع در ارتفاعات آب و برق شهر مشهد

تاریخ طراحی فاز 1 : 1380

تاریخ طراحی فاز 2 : 1383

موقعیت : جنوب غرب مشهد

مساحت : 320 هکتار

کارفرما : شهرداری مشهد

محدوده این پروژه در زمینی با فراز‌ و نشیب تند با مساحت حدود 320 هکتار قرارگرفته و شامل كاربری‌های مختلف از جمله دهكده تجاری، مجموعة فرهنگی، مجموعه تجاری، دهكده اداری- دفتری و همچنین هتل  می باشد.

پارک جنگلی طرق


طراحی فاز 1 و 2 پارك جنگلـی طرق در مشهد به مساحت 200 هکتار

: تاریخ طراحی

فاز 1 سال 1376

فاز 2 سال 1382

موقعیت : جنوب شرقی مشهد

كارفرما : شهرداری مشهد

این پروژه شامل كاربری‌های متفاوتی از جمله 50.000 مترمربع تجاری، اداری و دریاچه‌ای به مساحت حدود 20.000 مترمربع، دهكدة تجاری به مساحت 5.000 مترمربع، و همچنین ساختمان‌های فرهنگی، ورزشی‌، تجاری، هتل فرهنگی، اداری با مساحت 118.000 مترمربع می‌باشد. طراحی فاز 1 بخشی از این ساختمان‌ها انجام شده است