پروژه بزرگ افق ارغوان

میدان 17 شهریور
نوامبر 9, 2018

افق ارغوان


این پروژه در زمینی به وسعت 33 هکتار و در مجاورت نیروگاه مشهد طرح شده است. مجموعه شامل کاربری‌های متنوع تجاری، تفریحی-گردشگری، اداری و مسکونی با مساحتی بالغ بر 1/1 میلیون مترمربع زیربنا می‌باشد.

پروژه بزرگ افق ارغوان در قالب یک مسابقه در بهار 1393 و با شرکت بیش از 12 شرکت مشاور شناخته‌شده داخلی برگزار گردید. مهندسان مشاور آویژه‌مهر همراه با مهندسان مشاور باوند به طور مشترک در این مسابقه شرکت نموده و طرح آنان از سوی داوران مسابقه به عنوان طرح ممتاز  

کارفرما : شرکت انرژی خلیج فارس

تاریخ طراحی : 1393

مساحت زیربنا :1.100.000 متر مربع

کاربری : تجاری - تفریحی - اداری- مسکونی

این پروژه در زمینی به وسعت 33 هکتار و در مجاورت نیروگاه مشهد طرح شده است. مجموعه شامل کاربری‌های متنوع تجاری، تفریحی-گردشگری، اداری و مسکونی با مساحتی بالغ بر 1/1 میلیون مترمربع زیربنا می‌باشد.

پروژه بزرگ افق ارغوان در قالب یک مسابقه در بهار 1393 و با شرکت بیش از 12 شرکت مشاور شناخته‌شده داخلی برگزار گردید. مهندسان مشاور آویژه‌مهر همراه با مهندسان مشاور باوند به طور مشترک در این مسابقه شرکت نموده و طرح آنان از سوی داوران مسابقه به عنوان طرح ممتاز