میدان 17 شهریور

پروژه بزرگ افق ارغوان
نوامبر 9, 2018
بازسازی محله تل در شهر یزد
نوامبر 9, 2018

میدان 17 شهریور


طراحی شهری ، طراحی فاز 1 و 2 معماری و محوطه‌سازی

ترکیبی از کاربری‌های تجاری ، فرهنگی - تفریحی و پارکینگ

کارفرما : شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری آرمان‌شهر پارس

  

طراحی شهری ، طراحی فاز 1 و 2 معماری و محوطه‌سازی

ترکیبی از کاربری‌های تجاری ، فرهنگی - تفریحی و پارکینگ

کارفرما : شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری آرمان‌شهر پارس

تاریخ شروع طراحی : 1389

مساحت : 60.000 مترمربع