پارک موضوعی عصر جدید

بازسازی محله تل در شهر یزد
نوامبر 9, 2018

پارک موضوعی عصر جدید


پارک موضوعی عصر جدید

طالعات امکان‌سنجی و طراحی

پارك تفریحی- موضوعی عصرجدید

  

پارک موضوعی عصر جدید

 

طالعات امکان‌سنجی و طراحی

پارك تفریحی- موضوعی عصرجدید

تاریخ طراحی : 1386

موقعیت : مشهد

مساحت : 37 هکتار

كارفرما : شرکت سپاد خراسان